Proč vznikla TWguild?

V lednu 2022 jsme oficiálně spustili provoz této webové platformy pro komunitu technical writerů a dalších profesí v oblasti technické komunikace. Co nás k tomu vedlo? A k čemu to je potřeba?

Když jsem v roce 2007 nastoupila poprvé do zaměstnání na pozici zvanou Odborný pracovník v informacích, bylo to poprvé, co jsem se dozvěděla, že vůbec existuje specializovaná profese v technické dokumentaristice.

Díky studiu aplikované informatiky jsem sice měla pro tuto práci předpoklady, ale neuvědomuji si, že by se o roli Technical Writer na univerzitě někdy někdo výslovně zmínil. Rovněž moje předpoklady se zakládaly spíše na principech vývoje software a používaných nástrojích než na metodách komunikace, technikách a stylech psaní, didaktice, psychologii a sociálních dovednostech, a jejich propojování.

Brzy jsem začala hledat způsoby, jak se dále vzdělávat, leč nenacházela jsem jich mnoho. Konference byly často zaměřené opět na nástroje. Položila jsem si otázku: Jak se učit? Od koho, když to nikdo cíleně nevyučuje? Přece nejsem první, jediná a nejzkušenější, kdo tu práci dělá! A dostala jsem nápad:


Mohla bych se učit od kolegů, kteří se technical writingem
zabývají déle než já. Nebo si alespoň vyměnit zkušenosti
z různých úhlů pohledu.

Tak se v roce 2016 uskutečnil první Technical Writers’ Exchange-of-Experience Workshop zaštítěný mým tehdejším zaměstnavatelem, sdružením CZ.NIC. Úspěšně následovaly čtyři další ročníky, některé i s video záznamem, poslední v roce 2020. Na našich workshopech se vystřídalo mnoho zajímavých mluvčích a zároveň mnohým z nás poskytly prostor, abychom rozvíjeli vlastní prezentační dovednosti. Seznámila jsem se na nich také s Vendulou, která mi od roku 2018 pomáhala workshopy organizovat a formovat.

V roce 2020 jsem se rozhodla vydat se na volnou nohu. A postupem času začalo dávat smysl, aby se workshopy posunuly na novou úroveň.

S Vendulou i dalšími účastníky workshopů jsme při našich rozhovorech pozorovali v kontextu ČR:

  • frustraci uživatelů při adaptaci a používání technologických produktů kvůli nízké kvalitě dokumentace,
  • hodně práce na dokumentaci, která je více užitečná pro zákazníky a ekonomicky návratná pro firmy, než si mnozí často uvědomují,
  • malý rozpočet a podporu od vedení firem, pokud šlo o dokumentaci a technickou komunikaci,
  • málo lidí, kteří by ji uměli dobře dělat,
  • nevědomost, jak vlastně vypadá dobrá dokumentace,
  • rostoucí zájem firem o kvalifikované lidi, protože si firmy význam kvalitní dokumentace a komunikace začínají uvědomovat,
  • malé povědomí o existenci, náplni a přínosech profesí v oblasti technické komunikace,
  • málo příležitostí se v tomto oboru vzdělávat a rozvíjet,
  • chybějící prostor pro sdílení zkušeností a příležitostí (networking).

To jsme se rozhodli začít s kolegy měnit vytvořením prostoru pro vznik této komunity a díky spolupráci členů TWguild. Do naší aktivní dobrovolnické skupiny se v roce 2022 připojili také Bogodar a Šárka Jana.


A jak je na tom dokumentace vašeho produktu?

Pomáhá vám získávat nové zákazníky a nepřicházet o ty stávající? Pomáhá vám šetřit náklady na prodej, marketing a zákaznickou podporu?

Víte, že existují experti, kteří ji takto umí navrhnout a vyrobit?

A víte, kde je najít?

Share your love

Leave a Reply